Ekstraordinær generalforsamling

I anledning af, at bestyrelsens forslag til nye vedtægter, som blev enstemmigt vedtaget på den ordinære generalforsamling 12. marts 2018 ikke opfylder kravene til deltagelse og stemmeprocent i vedtægternes § 9, stk. 1., indkaldes i henhold til vedtægternes § 5 A til en ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 03. april 2018, kl. 19.00 på Hotel Kirstine.

 

Klik her for at hente følgende

Dagsorden

Forslag til nye vedtægter

  

Stemmeret

Hvis du forsynes med radio- og tv-signaler fra Stofa og kan se Brugerforeningen Stofa Næstved på tv infokanalen indenfor Næstved Kommune, er du automatisk medlem af Brugerforeningen og har adgang til og stemmeret på generalforsamlingen.

 

 

Velkommen til Brugerforeningens hjemmeside.

 

Brugerforeningen Stofa Næstved byder velkommen, til hjemmesiden hvor du kan finde oplysninger om foreningens virke.

Du kan også finde en række praktiske oplysninger, som referater fra bestyrelsesmøder, og generalforsamlinger med mere.

Der er naturligvis også et link til Stofas hjemmeside, hvor du kan finde oplysninger om programpakker, priser og meget andet.

Hvis du har spørgsmål til den praktiske betjening fra Stofa eller hvis de finder servicen utilstrækkelig eller forhold som du mener bestyrelsen bør tage sig af, så henvend dig til formanden for bestyrelsen.

Hvis du har spørgsmål af teknisk art, driftsforstyrrelser eller køb af TV-pakker, skal du rette henvendelse til Stofa.

Hjemmesiden er let overskuelig, husk i øvrigt, at forslag til hjemmesiden altid modtages med tak! Henvendelse rettes til Kristoffer Petersen

 
 
 
Brugerforeningen Stofa Næstved
0.000000