Om Brugerforening.dk

 

Stofa ejer antenneanlægget i Næstved, så derfor bestemmer Stofa også hvilke tv kanaler der skal stilles til rådighed i de forskellige tv pakker som udbydes gennem tv anlægget. Brugerforeningen Stofa Næstved er et rådgivende organ og kan derfor kun henstille til Stofa hvilke kanaler foreningen finder vigtig, der er tilgængelig på Stofas net i Næstved.

 

 
Om Brugerforening.dk
 
 
 
Brugerforeningen Stofa Næstved
0.000000